BİL

4 aylar önce 41

BİL

Oruç urûc etmektir, Hakk’a teslim olmaktır
Kalma beden mülkünde, vücûdun Zâtını bil

Oruç imsak vermektir, imsak mîsâk sırrıdır
Sen de söz ver Allah’a, vücûdun Zâtını bil

Oruç mânâ bulmaktır, Hakk sırrına ermektir
Hakk’a şâhit olmaktır, vücûdun Zâtını bil

Oruç kibri terk etmek, benlikten arınmaktır
Terk eyle ben demeyi, vücûdun Zâtını bil

Vücûdun Zâtı Allah, senim benim değildir
Oruç vuslat etmektir, vücûdun Zâtını bil

Oruç birlik sırrıdır, kalma senlik benlikte
Kesret Hakk’ın vahdeti, vücûdun Zâtını bil

Oruç kendin bilmektir, Hakk’ta fâni olmaktır
Lâ mevcûde illâ Hû, vücûdun Zâtını bil

Tum Makaleyi Oku