Dua Etmeden Önce Ne Namazı Kılınır? Nasıl Kılınır?

2 yillar önce 91

“Dua etmeden önce ne namazı kılınır?” suâline kısaca şöyle cevap verilebilir: Dua etmeden önce namaz kılmak şart değildir. Fakat dileyenler hacet namazı kılıp ondan sonra duâ edebilir. Farklı hâcet namazları mevcut olup bunlardan herhangi biriyle amel etmek mümkündür.

Dua Etmeden Önce Kılınacak Namaz

Hacet namazı; maddî veya mânevî bir murâdı olan kişinin kıldığı nâfile namazdır. En az 2, en fazla 12 rekât kılınır.

Dua etmeden önce namaz kılmak isteyen kişi, hacet namazını şöyle kılabilir:

İlk rekâtta 1 Fâtiha, 3 Âyet-el-kürsî okur. Diğer üç rek’atta ise birer kez Fâtiha, İhlâs ve Muavvizeteyn okur. Böyle kılınan namazın, fazîlet bakımından Kadir gecesinde kılınmış namaz gibi olacağı bildirilmiştir. (İbn-i Âbidîn hazretleri) Birçok âlim hâcet namazını bu şekilde kılarak dileklerine kavuştuğunu ifade etmiştir.

Bununla birlikte her şeyin hayırlısını istemek gerektiği unutulmamalıdır. Kur’ân-ı Kerîm, namaz ve duâ elbette fayda verir. Ancak bunun için şartlarını gözeterek yapmak lâzımdır.

Dua Etmeden Önce Neler Yapılır?

 • Duanın kabul olması için gereken şartlar arasında ilk şey tabii ki Ehl-i Sünnet îtikâdına sahip olmaktır. Farzları, vâcipleri yapmalı; haramlardan sakınmalıdır.
 • Bol bol istiğfar okumalıdır. İstiğfar etmenin her derde iyi geldiği din kitaplarında uzun yazılıdır. Bir kimse Hasan-i Basrî hazretlerine gelerek çocuğunun olmadığından yakındı. Bir diğeri kıtlıktan şikâyetçi oldu. Öteki ise fakirlikten dert yandı. O mübârek zât hepsine istiğfar okuması gerektiğini söyledi.
 • Birçok istiğfar duâsı var ise de en yaygın olanlardan biri şudur: ‘Estagfirullâh min külli mâ kerihallâh, Estagfirullâh el’Azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh’ (100 kere okumalıdır.)
 • Hâcet namazı kılmalı ve sevâbını Peygamberlerin, Eshâb-ı Kirâm’ın ve evliyanın ruhlarına hediye edip onların hürmeti için duâ etmelidir. (Mekâtib-i şerîfe)
 • Âyât-i hırz’ı usûlüne uygun olarak okuyup yanında taşımalıdır.

Dua Etmeden Önce Ne Okunur?

 • Dua etmeden önce kılınacak namaz haricinde, duanın kabul olması için okunacak çeşitli dualar da vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:
 • ’70 defa ‘Yâ Allah, Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ Kaviyyü, Yâ Kâdir’ okunur. Sonra duâ edilirse Cenâb-ı Hak duâsını kabul eder. (Abdülehad Serhendî hazretleri)
 • Dileğine kavuşmak isteyen kişi bol bol Salâten Tüncinâ okumalıdır.
 • Duâya hamd ederek ve salevat okuyarak başlamalı, yalvararak dua etmelidir.
 • Özellikle mübârek vakitleri fırsat bilerek bu zamanlarda duâyı artırmalıdır.
 • Seher vaktinde duâların kabul olacağı bildirilmiştir. Yine, hatim yapanın duâsı makbuldür. Duanın başında, ortasında ve sonunda salevat getirilirse kabul olacağı umulur. 5 vakit namazdan sonra ve oruçluyken edilen duâlar kabul olur.
 • ‘İsm-i A’zam’ okuyarak edilen duâlar makbuldür. İsm-i A’zam’ın Kur’ân-ı Kerîm’in içinde olduğu bildirilmiştir fakat hangi âyetlerde olduğu kesin belli değildir.
 • İbni Mâce’de İsm-i A’zam’ın Bakara, Âl-i İmrân ve Tâhâ sûrelerinde olduğu belirtilmiştir.
 • İsm-i A’zam konusunda birçok işaret vardır. Yine Tirmizî’deki bir hadîs-i şerifte buyruldu ki:
 • ‘Yâ bedi’assemâvâti vel erdı, yâ zel-celâli vel-ikrâm’ diye duâ edenin duâsı kabul olur.
Tum Makaleyi Oku