Peygamberimizin Ahlâkı Kur’an Ahlâkıydı

1 yil önce 55

Peygamberimizin Ahlâkı Kur’an Ahlâkıydı


Peygamberimiz (s.a.v.) bize hidayet kaynağımız Kuran-ı Kerim’i getirmiştir. Kuran’daki emir ve nehiylerin uygulamasını da bizzat kendisi göstermiştir. Kur’an’da emredilen güzel amel ve hållerin tamamını Peygamberimizin şahsında görmek mümkündür. Sahabîler, Peygamberimizin ahlâkı hakkında soru sormak için Hz. Âişe annemize geldikleri zaman o şu cevabı vermişti: “Siz Kur’ân’ı okumuyor musunuz? Onun ahlâkı Kur’ân’dı.” (Müslim, Misafirin,139)


Kuran-ı Kerim’de Peygamberimiz (s.a.v.)’in kendisine indirilenlere uyma bakımından tam bir örnek olduğu şöyle beyan edilir:
De ki: ‘Ey insanlar, ben Allah’ın sizin hepinize gönderdiği Peygamberiyim. Ki göklerin ve yerin mülkü yalnız O’nundur. O’ndan başka ilah yoktur, O diril- tir ve öldürür. Öyleyse Allah’a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin. O Peygamber de Allah’a ve O’nun sözlerine inanmaktadır. O’na iman edin ki hidayete ermiş olursunuz.” (Araf, 158)


Ashab-ı kiram da Peygamberimizi örnek alarak imanı ve teslimiyeti tercih etti. Peygamberimizin rehberliğinde cahiliyyenin çirkinliklerinden kurtulup yüksek bir şahsiyete kavuştular.
Habeşistan’a hicret eden Müslümanların sözcüsü Cafer b. Ebû Tâlib, müş- riklerin kendilerini geri götürmek için başvurmaları üzerine Habeş hüküm- darının huzurunda şöyle dediğini görüyoruz:
Biz vaktiyle putlara tapar, ölü hayvan eti yerdik. Bir sürü edepsizlikler yapardık; yakınlarımıza ilgisiz kalır, komşularımıza kötülük ederdik. Güçlü olanlarımız zayıfları ezerdi. İşte Allah bize Peygamberimizi göndermezden önceki halimiz bu idi… Peygamber (s.a.v.) bize doğruluğu öğretti; emanete sadık kalmayı, akrabamıza ilgi göstermeyi, komşularımıza iyi davranmayı, insanların haklarına ve hayatlarına saygılı olmayı emretti. Çirkin davranışları, yalancı şahitliği, yetim malı yemeyi, namuslu kadınlara iftira atmayı yasakladı.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 202)


Peygamberimiz (s.a.v.) ahlâk terbiyesine, insanları nefsin kötülüklerinden haberdar etmekle başlamıştır. Kur’an-ı Kerim’deki: “Nefs, kötülüğü çok em- redicidir.” (Yunus, 12/53) ayeti bildirildiği gibi bütün kötülüklerin kaynağı bencilce duygulardır. Benliğin bu kötü sıfatlarından arınmadan kurtuluşa erişile- mez.

Allah-u Teala şöyle buyuruyor:
Nefsini temizleyen kurtuluşa ermiş, ihmal edip örten de ziyana uğramıştır.” (Şems; 9, 10)
Peygamberimiz (s.a.v.) benliğimizi nasıl kötülüklerden arındıracağımızı öğreten rehberdir. Peygamber (s.a.v.)’in bu hususiyetini bildiren ayet-i kerimede şöyle buyrulur:
“Size, kendi içinizden, ayetlerimizi size okuyacak, sizi arındıracak, size Ki- tap ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir elçi gönderdik.” (Bakara; 151)
Eğer Peygamberimizin rehberliğinde İslam ahlâkına bürünürsek iki dünyamız da cennete dönecektir.

Kaynak: Seyda Muhammed Konyevi (Temel Dini bilgiler)

Yayınlanma Tarihi: 16 Şubat 2023 / Son Güncelleme Tarihi 16 Şubat 2023

Peygamberimizin Ahlâkı Kur’an Ahlâkıydı yazısı ilk önce islami site,islami sözlük üzerinde ortaya çıktı.

Tum Makaleyi Oku